Akrální koaktivační terapie(ACT®) dle Palaščákové Špringrové

Metoda ACT

Metoda ACT - Logo Akrální koaktivační terapie (ACT®) dle Palaščákové Špringrové rozvíjí od roku 2000 vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie.

Metoda ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh vývojové kineziologie, biomechaniky uzavřených a následně otevřených kinematických řetězců a funkčního nastavení aker pro aktivaci pohybových vzorů.

Metoda ACT

Aktivace pohybových vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá napřímení páteře, což umožňuje zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. Pohybové vzory aktivované v ACT mají vliv na psychofyziologické procesy jakými jsou myšlení, emoce, motivace a chování. Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů.

Autorka metody ACT®

Metoda ACT

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Autorka metody ACT, Ingrid Palaščáková Špringrová, se fyzioterapii věnuje celý svůj profesní život. Metodu ACT vyvinula na vzpěrných principech původní metody R. Brunkow. Tyto dále rozvíjí a rozšiřuje možnosti aplikace díky zkušenostem z vlastním rehabilitační praxe. V současnosti se aktivně věnuje postgraduálnímu vzdělávání fyzioterapeutů, publikační a přednáškové činnosti.

Publikace Akrální koaktivační terapie

Publikace ACT


Publikace Akrální koaktivační terapie představuje metodu ACT od základních funkčních principů až po její praktickou aplikaci během cvičení. Publikace je tak určena především fyzioterapeutům a lékařům, informace z praktické části však mohou být aplikovány i do dalších klinických oborů jako je neurologie, pediatrie, ortopedie nebo urogynekologie.
» Další informace, ukázky z knihy a objednání