Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace (PNF) /13. 11. 2015 — 6. 3. 2016/