Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace (PNF) /24. 3. — 19. 6. 2016/