Akrální koaktivační terapie (ACT), IV. část
Úspěšní absolventi ACT IV. /12. – 15. 6. 2017/