Analýza tělesného složení metodou segmentové bioelektrické impedanční analýzy (BIA)

Na přístroji InBody 970 vám podrobně změříme segmentální složení těla ve smyslu analýzy sval-tuk-voda-minerály, a tím vyhodnotíme vaší skutečnou fyzickou kondici. Tyto informace jsou důležité pro sledování vašeho zdravotního stavu a vhodného nastavení terapie nebo doporučení, jak svůj stav vylepšit nebo udržet stávající kondici.


Kompletní informace o systému InBody a možnostech měření najdete na webu: https://www.inbody.cz/vse-o-mereni

Segmentální měření: tuková hmota, svaly, tělesná voda, minerály a více

Analýza viscerálního tuku – zjistěte, kolik tuku obklopuje vaše orgány. Hladina viscerálního tuku nad 10 je spojena se zvýšenými zdravotními riziky.

Bazální metabolická rychlost – na základě této hodnoty (kolik kalorií spálíte za den v klidu) vám poradíme ohledně vhodné výživy přímo pro vás

Segmentální analýza – zjistěte, kolik kilogramů svalů a tuku se nachází v jednotlivých segmentech vašeho těla (pravá/levá paže, trup, pravá/levá noha). Identifikujte nerovnováhu mezi odpovídajícími segmenty a snažte se minimalizovat jakoukoli asymetrii.

Přesná data, bez odhadů

V minulosti používaly konvenční přístroje BIA empirické odhady, aby kompenzovaly technologická omezení celotělového měření a použití jediné nízké frekvence. Pro výpočet tělesného složení v předchozích zařízeních BIA bylo nutné doplnit statistické údaje, jako je věk a pohlaví. Společnost InBody překonala tato omezení zavedením multifrekvenční technologie, přímého segmentálního měření a systému 8 elektrod, aby poskytla výsledky, které nejsou ovlivněny věkem ani pohlavím. Věk a pohlaví se používají pouze ke stanovení referenčních rozmezí pro určité parametry.

Revoluční 3MHz frekvence měření

Čím vyšší je frekvence, tím obtížnější je kontrolovat frekvenci v lidském těle, což vede k nestabilnímu měření impedance. InBody970 toto omezení překonal a použil první 3MHz frekvenci na světě, která proniká našimi buněčnými membránami ještě lépe.


Metoda DSM-BIA – metoda přímé segmentální multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy

Každý tělesný segment má jinou délku a průřez. Ruce a nohy jsou delší a užší než trup, takže jejich impedanční hodnoty jsou vyšší než je tomu u trupu. Trup je kratší a širší a proto je třeba jej měřit zvlášť, aby bylo možné přesně vypočítat svalovou hmotu celého těla – svalová hmota trupu představuje polovinu svalové hmoty celého těla.


Pokyny pro vyšetření

– Den před vyšetřením udržujte pro Vás obvyklý příjem tekutin

– Sundejte ponožky/punčocháče

– Odložte všechny doplňky (šperky, hodinky, oblečení)

– Použijte toaletu


– 3 hodiny před měřením Nejezte / Necvičte

– Nekonzumujte alkohol a kávu nejméně 24 hodin před vyšetřením

– V den vyšetření se nesprchujte ani nepoužívejte saunu

– V den vyšetření nepoužívejte krémy/masti na ruce a nohy


Ceník vyšetření
Navštivte nás a zjistěte, jaké je skutečné složení vašeho těla!

Objednávejte se >>> recepce@rehaspring.cz