Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu musí požádat o vydání Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání na území ČR.

Kompletní podmínky jsou uvedeny na webu MZ ČR:
https://www.mzcr.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/

Zjednodušený postup / nejdůležitější kroky

1 — Vyplňte žádost na stránkách MZ ČR v aplikaci EZP (→ odkaz)

 • Na stránce najděte odstavec "Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti..."
 • Pod odkazem "Žádost v aplikaci EZP" vyplňíte svoji žádost
 • Zaškrtňete políčko "Uznání způsobilosti k výkonu povolání" a vyberte povolání "Fyzioterapeut"

2 — K Vaší žádosti doložte:

 • Kopii dokladu totožnosti
 • Vztahuje-li se na Vás, kopii dokladu o změně jména (např. oddací list)
 • Obyčejnou kopii diplomu + obyčejnou kopii dodatku k diplomu
 • Výpis rejstříku trestů ze země žadatele
 • Potvrzení od lékaře o způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeut
 • (u dokladů vydávaných ve slovenštině není třeba překlad do češtiny)

3 — Zaplaťte správní poplatek 2 000 Kč

 • Při platbě českým kolkem (z České pošty) jej nalepíte na žádost
 • Platíte-li převodem na účet je třeba doložit k žádosti potvrzení o úhradě

4 — Odešlete svou žádost

 • Vytištěnou a podepsanou žádost se všemi přílohami pošlete do datové schránky na MZČR nebo poštou do Brna

Další informace

Upozornění: lhůta úřadu na vydání rozhodnutí je 60 dní.
Kontaktní osoba MZ ČR Brno:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová
E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Výhody uznání kvalifikace

Účastníci kurzu spolu s certifikátem získají kredity od UNIFY ČR. Kurzisté ze Slovenska si následně mohou požádat Slovenskou komoru fyzioterapeutů (SKF) o uznání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ SR 74/2019.
O uznání kompetencí/kvalifikace si absolventi mohou požádat MZ SR a měla by jim být na základě předloženého certifikátu uznána.