PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Ředitelka centra

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního a vzdělávacího centra REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

 
 
 
 


Ambulantní zdravotnické zařízení REHASPRING

Rehabilitační centrum REHASPRING® vzniklo v roce 2006. Jeho cílem je poskytovat komplexní prevenci a terapii svým klientům.Služby poskytované klientům zahrnují různé metody , koncepty a techniky, které jsou empiricky ověřené. Rehabilitační centrum je také akreditovaným pracovištěm MZČR pro výuku kurzů pro fyzioterapeuty a lékaře. Kurzy jsou určeny pro různé odborné specializace ve fyzioterapii.

Rehabilitační centrum REHASPRING® se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR pro vzdělávání fyzioterapeutů.