doc. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Fyzioterapeutka

Vzdělání

2000 - 2002 Fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc (Mgr.)
1997 - 2000 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Bc.)

Odborná praxe

2002 - odborný asistent Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc
2002 - fyzioterapeut RRR Centrum, Olomouc

Vědecké zaměření


Odborné kurzy


členství v profesních organizacích

Knižní publikace


seznam publikací - skripta


seznam publikací - sborníky (1. autor)