PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Vedoucí fyzioterapie

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního a vzdělávacího centra REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Bohaté klinické zkušenosti uplatňuji ve fyzioterapii u dětí, dospělých a sportovců. Zabezpečuji školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry. Zároveň jsem autorkou mnoha odborných článků a publikací. Již delší dobu se intezivně věnuji vývoji léčebné metody Akrální koaktivační terapie "ACT" (Acral Coactivation Therapy), která využívá principy metody Roswithy Brunkow (metoda, která je využívána v diagnostice a terapii dětí, dospělých i sportovců).

Mým cílem je poskytovat kvalitní odbornou péči našim klientům a pacientům dle aktuálních poznatků v oboru a dále vědecky pracovat a ověřovat své klinické zkušenosti z praxe.


Vzdělání

2007 udělen titul Fakultou Zdravotníctva SZÚ Bratislava "hosťující docentka v oboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia"
2005 obhájení disertační práce v oboru biomechanika (Ph.D.)
2005 vykonání rigorózní zkoušky (PhDr.)
1999 ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Mgr.)
1996 ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Bc.)

Odborná praxe

2006 – Vedoucí a majitelka privátní praxe rehabilitačního centra NZZ - REHASPRING Čelákovice
2001 – 2006 Odborný asistent UK FTVS Praha katedra fyzioterapie
1999 – 2003 Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada, vedoucí fyzioterapeut kliniky Monada
1992 – 1993 Národní rehabilitační centrum Kováčová

Spolupráce

 • se zdravotnickou univerzitou v Banské Bystrici, katedra fyzioterapie

Pedagogická činnost

2006 se Slovenskou Zdravotnickou Univerzitou v Bratislavě s Fakultou Zdravotníctva v Banské Bystrici katedrou fyzioterapie

Další klinické aktivity

 • od r. 2002 spolupráce s aerobik studiem Vlaďky Barešové, Čelákovice. Fyzioterapie juniorské mistryně světa, Evropy a mistryně ČR v kategorii žen, Denisy Barešové a dalších úspěšných závodnic Europy a světa.

Vědecké zaměření

 • měření efektivity fyzioterapeutických technik a postupů u pacientů s funkčními poruchami
 • vliv elektrostimulace na pohybový aparát člověka
 • kineziologie a patokineziologie pohybového aparátu
 • měření a vizualizace deformačních jevů na pánvi a sakroiliakálním skloubení

Školitelské aktivity

 • Školitel certifikovaného kurzu MZČR metody R. Brunkow
 • Školitel inovačních - odborných kurzů, které jsou součásti celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů u nás i zahraničí.

Absolvované odborné kurzy

 • 2009 - Sportovní fyzioterapie a trénink II.
 • 2009 - Kinesiology taping by K-Active
 • 2008 - Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
 • 2007 - Moderní formy kondiční terapie
 • 2007 - Sportovní fyzioterapie a trénink I.
 • 2007 - Aplikační techniky ve fyzikální terapii
 • 2007 - Základní kurz SET
 • 2005 - Terapie Blum nach R. Brunkow (Německo)
 • 2004 - Taping v praxi fyzioterapeuta
 • 2004 - Kvadrupedální lokomoce - Klappovo lezení
 • 2003 - Kurs Stemmführung nach R. Brunkow (Německo)
 • 2003 - Kurs diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • 2003 - PNF Kabatova technika
 • 2002 - Terapie skolióz podle Schrothové
 • 2002 - Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • 2002 - Metoda McKenzie
 • 2002 - Posturální terapie
 • 2001 - Koncept dle Brüggera (Brügger - terapeut)
 • 2000 - Vývojová kineziologie v manuální medicíně
 • 2000 - Metoda V. Vojty (části A, B, C)
 • 2000 - Komplexní terapie kostrčového syndromu
 • 2000 - Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
 • 1999 - Technika polohového uvolnění
 • 1999 - Kurs reflexní terapie ploskou nohy
 • 1999 - Komplexní terapie ramene
 • 1999 - Celotělová akupresura dle klasické akupunktury

Odborné stáže

 • Klinická stáž MedBase Rehabilitační klinika Švýcarsko Zug 2009
 • Odborná stáž na katedře biomechaniky 09/2002, DOUA, Universita Claude Bernard Lyon 1, Francie, laboratoř MECAL - 3D analýza s využitím vybavení Eva Motion Analysis

Členství v profesních organizacích

 • člen UNIFY
 • člen Kineziologické společnosti

Knižní publikace

 • Špringrová Palaščáková I.: Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In Švihra, J a kol: Inkontinencia moču. Osveta, spol. s r.o., Martin 2012. s. 154-162 ISBN 978-80-8063-380-6
 • Špringrová Palaščáková I.: Akrální Koaktivační Terapie (ACT). REHASPRING, 2011, ISBN 978-80-260-0912-2
 • Špringrová Palaščáková I.: Funkce - Diagnostika - Terapie hlubokého stabilizačního systému. REHASPRING, 2010, ISBN 978-80-254-7736-6
 • Špringrová Palaščáková I.: Cvičení na velkém pružném míči. Druhé rozšířené vydání. Ingrid Palaščáková Špringrová 2008, ISBN 978-80-254-1684-6
 • Špringrová I.: Cvičení na velkém pružném míči. Ingrid Špringrová 2006, ISBN 80-239-8403-9
 • Špringrová I.: Držení těla. In: Hájková J., Aerobik soutěžný formy. Grada 2006. s. 87-91
 • Špringrová I. Cvičenie v otvorenom a uzavretom pohybovom reťazci. In: Gúth a kolektív. Liečebné metodiky v Rehabilitácii II pre fyzioterapeutov. Liečreh 2005 Bratislava s. 105-114, ISBN 80-88932-16-5

PUBLIKACE – VĚDECKÝ IMPAKT FAKTOR

 • Bendová, P., Růžička, P., Peterová, V., Fričová, M., Špringrová, I. MRI based registration of alignment affected by altered pelvic floor Musile characteristics. Clinical Biomechanics, Vol. 22., Issue 9, Novemeber 2007 , ISSN 0268 - 0033, pp.980-987. (1,2)
 • Šenk, M., Tichý, M., Pánek, D., Jelínek, M., Špringrová, I., Meszárošová, M. Elasticity change of the glenohumeral joint after evoked biceps brachii muscle hypertonus, pilot study in Archives of Physiology and Biochemistry. Société de Biomécanique, Valenciennes, Septembre 2002, p. 109, ISNN 1381-3455 (0,36)

PUBLIKACE RECENZOVANÉ

 • Bínová A., Špringrová Palaščáková I.: Nové aspekty v metodě Roswithy Brunkow sledováním aktivity vybraných svalů pomocí povrchové EMG. Reh. Fyz. lékařství, č.2, 2008 s. 74-81, ISSN 1211-2658
 • Kačinetzová, A., Špringrová, I. Fibromyalgický syndrom (FMS). Rehabilitácia, 2001, č.3, str.131-136, ISNN0375-0922
 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M.: Sledování změn rozložení tlaků na ploskách nohou ve vzpřímeném stoji v souvislosti s tvarovými změnami pánve. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003, č. 4. s 14-16, ISSN 1211-2658
 • Válková, Š., Špringrová, I. Vztah struktury a funkce v diagnostice osteoartrózy kyčelního kloubu. EuroRehab, č.3, 2004, s.137-142, ISSN 1210-0366
 • Vítová K., Tichý M., Špringrová I., Bendová P.: Sledování parametrů m. coccygeus před a po elektrostimulaci pomocí sonografie. Rehab. Fyz. lékařství, č. 4, 2004, s.198-200, ISSN 1211-2658
 • Válková Š, Špringrová I.Význam "pohybové bariéry" v diagnostice osteoartrózy kyčelního kloubu. Česká Revmatologie, červen 2005, č.2, s. 54-58, ISNN 1210-7905
 • Bendová P., Horáčková Š., Mezsárošová M., Špringrová I., Tichý M., Fričová M., Vampola T., Krásenský J. Experimentální využití MRI - dat v detekci a simulaci myoskeletálních dysfunkcí. Rehabilitácia, Vol. 42, No. 2, 2005, pp. 73-80, ISNN 0375-0922
 • Bendová P., Fričová M., Tichý M., Seidl Z., Špringrová I., Horáčková Š., Pánek D. MRI- identifikace změn tvaru pánve. Rehab. Fyz. lékařství, č. 2, 2005, s.86 - 90, ISSN 1211-2658
 • Kodešová K., Špringrová I., Tichý M., Bendová. Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č.3-4, 2005, s. 77-81, ISNN 1210-0366
 • Oplová L., Špringrová I. Role diastázy mm.recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch. Rehab. Fyz. lékařství, č. 4, 2006, s.197 - 200, ISSN 1211-2658

PUBLIKACE VE SBORNÍCÍCH

 • Špringrová Palaščáková, I. Aktivace akra a jeh vliv na aktivaci svalů končetin a trupu dle metody Roswithy Brunkow. Mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. Sborník Abstraktů. Ingrid Palaščáková Špringrová 2009, ISBN 978-80-254-4441-2
 • Špringrová I., Kinematika pánve při změnách tuhosti křížokyčelního kloubu. Nová generace ve vědě na prahu milénia. Mezinárodní studentská konference. Sborník příspěvků I-II díl, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001, s. 462-464, ISBN 80-246-0402-7
 • Špringrová, I. Reologie sakroiliakálního kloubu. Diagnostika, terapie a prevence pohybem. Univerzita Karlova v Praze, FTVS Česká společnost pro biomechaniku, Nové Město, Chlumec nad Cidlinou, Sprintservis Praha 2001, s. 22-28, ISBN 80-86317-15-3
 • Špringrová, I., Horáčková, Š., Tichý, M., Jelínek, M., Šenk, M.: Mechanical behavior of pelvic floor muscules before and after elektrostimulation. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002 , pp.162-164, ISBN 80-86317-23-4
 • Pánek, D., Špringrová, I., Šenk, M., Jelínek, M. Changes in muscle fibre conduction velocity, median frequency and mean amplitude in surface electromyography during static and dynamic contraction. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002 , pp.38-41, ISBN 80-86317-23-4
 • Šenk, M., Tichý, M., Horáčková, Š., Jelínek, M., Špringrová, I., Pánek, D. Shoulder Joint Reology: Changes After Biceps Brachii Muscle Stimulation. Pilot Study. Proceedings of international conference on biomechanics of man 2002. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, Sprintservis Praha, 2002 , pp.159-161, ISBN 80-86317-23-4
 • Tvrdíková, H., Špringrová, I., Prokešová, M. Construction Of Equipment For Measuring Of Passsive Resistence Of Knee Joint, Analyssis of Biomedical Signals and Images. Proceedings 16-th International Eurasip Conference Biosignal, Brno University of Technology VUTIUM Press 2002, pp.186-188, ISBN 80-214-2120-7
 • Tichý, M., Ťupa, F., Špringrová, I., Dvořák, T. Svaly pánevního dna a zafixovaná nutace pánve, Sborník odborné konference Rehabilitace dnes Praha 2002, ISBN 80-7254-210-5
 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M., Horačková, Š., Andrlová, B. Changes of pelvic shape and influence on the postural faseting of the organism. Monduzzi Editore.S.-p.A., Bologna -Italy, ISPRM 2nd World Congress, 2003, pp.761-765, ISBN 88-323-3125-X
 • M. Tichý, I. Špringrová, S. Horačková, P. Bendová, M. Jelinek, M. Šenk. Fixed nutation of pelvis results from evoked pelvic floor muscles hypertonus. Monduzzi Editore.S.-p.A., Bologna -Italy, ISPRM 2 nd World Congress, 2003, pp.757-76, ISBN 88-323-3125-X
 • Špringrová, I., Bendová, P., Tichý, M., Meszárošová, M.: Stiffness asymetry of pelvis complex of sacroiliac joint. Proceedings of the 3 rd International Conference Movement and Health. Olomouc 2003, Palacký University in Olomouc 2004, pp.121-124 ISBN 80-244-0831-7
 • Špringrová I.: Morfologické parametry m. coccygeus a jeho tahová síla v pánevním komplexu. Teorie a praxe ve fyzioterapii. Vědecký seminář s mezinárodní účastí. Ústav zdravotnických studií, Univerzita J.E.purkyně v Ústí nad Labem, 2003. ISBN 80-7044-480-0.
 • Bendová P, Špringrová I, Tichý M. Dysfunction of Pelvic Floor Muscles and Its Influence on Postural Control. Proceedings of Congress of European Federation for Research in Rehabilitation - Rehabilitation Science in the New Millenium - Challenge for Multidisciplinary Research, Ljublana, Slovenia, 2004 June Included into Current Contens Index of ISI, Philadelphia USA) pp. 197-200, ISBN 88-7587-054-3
 • Bendová P., Horáčková Š., Meszárošová I., Špringrová I., Tichý M., Fričová M., Krásenský J., Vampola T. Detekce a simulace myoskeletálních dysfunkcí pomocí MRI. Sborník abstrakt, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny Praha. 2005, ISBN 80-4173-9
 • Bendová P, Tichý M, Špringrová I, Fričová M, Horáčková Š, Seidl Z. Pelvic shape changes detection by MRI. Proceedings of the 10 th Conference of the Czech Society of Biomechanics- Biomechanics of Man 2004, editor Horák M., publisher University of West Bohemia, Špičák, Czech Republic, Nov. 2004, ISBN 80-7043-315-9
 • Špringrová I., Skočdopolová E.: Vizualizace maximální volní svalové kontrakce svalů pánevního dna a kontrakce při povrchové parakokcygeální elektrické stimulaci pomocí ultrazvukového záznamu. Sborník abstraktů I. Absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. Olomouc 2006, ISBN 80-244-1369-8

JINÉ PUBLIKACE

 • Bendová, P., Špringrová, I., Tichý, M.: Distribuce kontaktních tlaků ve vzpřímeném stoji v průběhu elektrostimulace svalů pánevního a kostrčového komplexu - pilotní studie, 3. pracovního semináře České kineziologické společnosti - Kineziologie nohy a plantografie, Olomouc, 2003.