PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Vedoucí fyzioterapie

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Bohaté klinické zkušenosti uplatňuji ve fyzioterapii u dětí, dospělých a sportovců. Zabezpečuji školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry. Zároveň jsem autorkou mnoha odborných článků a publikací. Již delší dobu se intezivně věnuji vývoji léčebné metody Akrální koaktivační terapie "ACT" (Acral Coactivation Therapy), která využívá principy metody Roswithy Brunkow (metoda, která je využívána v diagnostice a terapii dětí, dospělých i sportovců).

Mým cílem je poskytovat kvalitní odbornou péči našim klientům a pacientům dle aktuálních poznatků v oboru a dále vědecky pracovat a ověřovat své klinické zkušenosti z praxe.


Vzdělání

2007 udělen titul Fakultou Zdravotníctva SZÚ Bratislava "hosťující docentka v oboru fyziatria, balneológia a liečbená rehabilitácia"
2005 obhájení disertační práce v oboru biomechanika (Ph.D.)
2005 vykonání rigorózní zkoušky (PhDr.)
1999 ukončení magisterského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Mgr.)
1996 ukončení bakalářského studia FTK UP Olomouc v oboru fyzioterapie (Bc.)

Odborná praxe

2006 – Vedoucí a majitelka privátní praxe rehabilitačního centra NZZ - REHASPRING Čelákovice
2001 – 2006 Odborný asistent UK FTVS Praha katedra fyzioterapie
1999 – 2003 Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Monada, vedoucí fyzioterapeut kliniky Monada
1992 – 1993 Národní rehabilitační centrum Kováčová

Spolupráce


Pedagogická činnost

2006 se Slovenskou Zdravotnickou Univerzitou v Bratislavě s Fakultou Zdravotníctva v Banské Bystrici katedrou fyzioterapie

Další klinické aktivity


Vědecké zaměření


Školitelské aktivity


Absolvované odborné kurzy


Odborné stáže


Členství v profesních organizacích


Knižní publikace


PUBLIKACE – VĚDECKÝ IMPAKT FAKTOR


PUBLIKACE RECENZOVANÉ


PUBLIKACE VE SBORNÍCÍCH


JINÉ PUBLIKACE