přednáška "Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna"
Západočeská univerzita v Plzni /14. 4. 2014/